Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje zákazníka sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Získané údaje sú používané pre potreby sprostredkovania obchodu a nie sú žiadnym spôsobom poskytované tretej strane.